Welkom op de POP3 webportal

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot 2020.

De openstellingen die vanaf 2018 beschikbaar komen staan op de POP3 webportal. Op deze portal is het mogelijk subsidieaanvragen in te dienen en uw project verder te beheren. Voor subsidieaanvragen ingediend vóór 2018 geldt dat deze via RVO.nl verder behandeld worden.

Verlenging POP3

POP3 gaat in de transitieperiode van 2021 tot en met 2022 door als POP3+. Het bestaande POP3 wordt verlengd. We bereiden ons in deze jaren voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid. Dit doen we voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om door te gaan met de bestaande POP3-subsidies.

LET OP: Indien u inlogt met E-herkenning, dient u gemachtigd te zijn om in te loggen op deze webportal. Lees voor meer informatie de toelichting over E-herkenning hieronder.

Inloggen met EHerkenning

Indien u beschikt over een KvK nummer, dient u via E-herkenning in te loggen.

Lees de toelichting

Inloggen met POP3-account

Indien u een particulier bent, kunt u hier een POP3-account aanmaken en inloggen op deze omgeving.

Inloggen